Tietosuoja

Vekkulin tietosuojaseloste


1. Rekisterinpitäjä

Vekkuli Y-tunnus 2068903-6 Dyniuksenkuja 11, 10300 Karjaa.

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa [email protected]


2. Rekisteröidyt

Rekisterissä ovat asiakkaat.


3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Vekkuli pitää asiakkaidensa henkilötietoja sisältäviä rekistereitä asiakassuhteen hoitamiseen.


4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot: -Yhteystiedot Nimi Osoite Sähköposti Puhelinnumero -Asiakastiedot Tiedot ostetuista tuotteista Tieto markkinoinnin luvasta tai kiellosta


5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen [email protected]

Tarkastusoikeus: Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen: Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus: Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto: Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus: Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojenkäsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto kirjanpitolaissa määritellyn ajan mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yht...


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti: Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä Asiakkaalta itseltään verkon kautta tilatessa Asiakkaalta itseltään sähköpostin kautta


7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin ulkopuolelle. Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

sähköposti: nettihotelli, verkkokauppa: izettle


8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.


9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja.


10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Vekkulin tietojärjestelmiin on pääsy vain henkilökohtaisilla tunnuksilla ja salasanoilla, jotka säilytetään turvallisesti ja pidetään salassa. Yrityksen tietokoneissa on jatkuvasti päivittyvä tietoturvaohjelmisto.


Evästeet

Tämä sivusto käyttää evästeitä.

Kyseessä on pieni tekstitiedosto, jonka verkkosivu tallentaa tietokoneellesi käydessäsi sivulla. Kaikkien verkkosivuillamme käytettyjen evästeiden tarkoitus on parantaa käytettävyyttä.

Tarkoituksenamme ei ole kerätä arkaluontoista informaatiota käyttäytymisesi seuraamiseksi tai muutenkaan vaarantaa yksityisyyttäsi tai tietoturvaasi.

Voit välttää evästeet muokkaamalla selainohjelmasi asetuksia ja kieltämällä niiden käytön.


päivitetty 26.3.2020